Hizmetlerimiz

Aidat Takip ve Muhasebe

Düzenli ve düzgün muhasebesi tutulmayan bir kuruluşun etkin ve verimli çalışma olasılığı da yoktur. Reel Yönetim‘de aidat takibi ve muhasebe sadece düzgün ve düzenli değil; aynı zamanda sitemizin üye girişi panelinden gelir ve giderleri takip edebilir ve online aidat ödeyebilirsiniz .

Kısaca Muhasebe bölümünün görevleri:

 • Ortak yaşam alanınıza ait banka hesaplarının takibini yapmak,
 • Ödenmesi gereken faturaların ödemesini yapmak,
 • Aidat ve yakıt bedellerinin düzenli bir şekilde tahsil edilmesini sağlamak,
 • Aidat/yakıt bedellerini yatırmayan sakinlere borçlarını telefon ve/veya SMS vasıtasıyla bildirmek,
 • Aidat/yakıt bedellerini yatırmayan sakinleri avukata bildirmek ve bedelleri hukuki yollarla tahsil etmek,
 • Site görevlileri ve temizlik personellerinin SGK işlemlerini takip etmek,
 • Bina görevlileri ve temizlik personellerinin maaşlarını ödemek,
 • Personelin izinlerini planlamak, puantaj tablolarını hazırlamak,
 • Gelir ve giderleri işletme defterine işlemek

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’ na göre sitenin mali yıl bütçesinin, Kat Malikleri Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi gerekir. Ancak Genel Kurulda kabul edilmemişse Yönetim Kurulu, İşletme Projesi’ni hazırlar ve site sakinlerine tebliğ eder. Kesinleşmiş İşletme Projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu kapsamda;

 • İşletme bütçesinin hazırlanması,
 • Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması, yıl sonunda kapattırılması,
 • Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması,
 • Ortak mahal elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması,
 • Bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının yapılması,
 • Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi,
 • Personel maaşlarının ödenmesi,
 • Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi,
 • Muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması,
 • Banka hesap hareketlerinin günlük takibi,
 • Aidatını ödemeyen site sakinleri için yasal işlem yapılması,
 • Her ayın sonunda mali raporların Denetim Kuruluna sunulması,
 • Her yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul’a sunulması

Halkla İlişkiler

Yönetim işinin en önemli unsurlarından birisi “Halkla İlişkiler”dir. “Halkla İlişkiler” bölümü hak sahibi ile yönetim arasındaki karşılıklı ilişkiler bütünüdür. Halkla İlişkiler bölümünün görev ve sorumluluklarını kısaca özetlemek gerekirse, bunlar:

1) Hak sahiplerinden gelen (idari, mali, teknik, mali vd.) istek, öneri ve şikayetleri konularına göre yanıtlamak ve gereğini yerine getirmek,
2) Sonuçlanan konularla ilgili geri bildirimde bulunmak,
3) Üyelerin iletişim bilgilerini gizlilik ilkesi çerçevesinde kayıt altında bulundurmak,
4) Genel olarak paylaşılması gereken bilgileri ve kararları ilan panoları ve her toplu yaşam alanı için oluşturulacak internet sitesi aracılığı ile üyelerle paylaşmaktır.
5) Örneğin, resmi kurumlarla yazışma ya da görüşme isteğinden, ortak alanlarla ilgili oluşacak herhangi bir soruna kadar, Halkla İlişkiler bölümü yönetim ile üye arasında köprü görevi üstlenir

Havuz Bakımı

Bir havuzu temiz, berrak ve sağlıklı tutmak için, iki ana alana dikkat etmemiz gerekiyor. İlk olarak yüzme havuzunun kimyasal dengesi sağlanmalıdır, ve ikinci olarak havuzdaki istenmeyen kirler, tozlar, partiküller ve yabancı maddelerden arıtmamız gereklidir.

İlaçlama: Havuzun dengesini koruması için rastgele kimyasal ilavesi yapılamaz. Havuzcunuzun tavsiyeleri bile yanıltabilir. Sık sık havuzun suyunun tahlilleri yapılmalıdır. Tahlillerin sonuçlarına göre havuz ilaçlaması yapılır.
Ayrıca, özel durumlarda ilave kimyasallar gerekebilir; örnegin şiddetli fırtınalardan sonra veya havuz bozulduğunda.

Filtrasyon: Yüzme havuzunda bulunan yabancı maddeleri ve katı pislikleri arıtmak için bir pompa/ filtre sistemi bulunmaktadır. Bunun görevi hem katıları tutmak hem de suyun sirkülasyonu ve karışmasıdır.
Filtrasyon sistemine destek vermek amacıyla havuz fırçalanır ve dip süpürgesi yapılır. Bunun yanı sıra, filtre temizlenmelidir ve filtrenin kumu, torbası veya kartuşu temizlenme ve aralıkla değiştirilme ihtiyacı taşır.Yüzme havuzunda bulunan yabancı maddeleri ve katı pislikleri arıtmak için bir pompa/ filtre sistemi bulunmaktadır. Bunun görevi hem katıları tutmak hem de suyun sirkülasyonu ve karışmasıdır.

Filtrasyon sistemine destek vermek amacıyla havuz fırçalanır ve dip süpürgesi yapılır. Bunun yanı sıra, filtre temizlenmelidir ve filtrenin kumu, torbası veya kartuşu temizlenme ve aralıkla değiştirilme ihtiyacı taşır.

Peyzaj Bakım İşleri

Estetik, bir konutun ya da başka bir yaşam alanının değerini belirleyen önemli ölçütlerden birisidir. Reel Yönetim de Peyzaj Bakım bölümüne çözüm ortakları ve sürekli personelleri aracılığı ile özel bir önem gösterir.

Özet olarak Peyzaj Bakımın görev ve sorumlulukları:

 • Rutin olarak çim biçme işini yapmak ve çim alanların kenarlarının düzeltilmesini sağlamak,
 • Yabancı otları ayıklamak başta olmak üzere, çim alanlarının bakım işlemlerini yapmak,
 • Bitkilerin ve fidanların -rüzgar ve diğer olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için- hereklemesini yapmak,
 • Yeşil alanlarda gübreleme, sulama, çapalama ve budama işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Bahçelerin ve tüm yeşil alanların genel düzenini sağlamak, görünümünü estetize etmek,
 • Bitkilerde hastalıklara neden olacak çeşitli zararlıları yok etmek için ilaçlama yapmak
 • Yeşil alanların sulanması,
 • Çimlerin biçilmesi,
 • Ağaçların budanması,
 • Mevsimlik çiçeklerin dikilmesi,
 • Otların ayıklanması,
 • Bahçe bakımı,
 • Gübreleme
 • Zirai mücadelenin yapılması,

Teknik Hizmetler

Teknik Hizmetler” departmanı, adından da anlaşılacağı üzere teknik bilgi gerektiren tüm işleri kapsamaktadır. Yaşamayı kolaylaştırmak üzere, Reel Yönetim yönetim sorumluluğunu üstlendiği bütün ortak alanlarda teknik hizmet de sunmaktadır. Ortak alanın kapasitesine göre sürekli eleman ya da işe bağlı geçici personel ile teknik hizmetler sunulmaktadır. “Teknik Hizmetler” bölümümüzün görev ve sorumlulukları kısaca aşağıdaki gibidir:

 • Su deposu, hidrofor tesisi,
 • Jeneratör ve yakıt tankı,
 • Asansörler ve çatı arası makine daireleri,
 • Santral ve telefon sistemleri,
 • Merkezi sistem dahili telefon,
 • Merkezi TV anten sistemi,
 • Merkezi uydu sistemi,
 • Klima sistemleri,
 • Paratoner sistemi, yaygın alarm sistemi,
 • Yüzme havuzları ve bu havuzların makine daireleri ve içindeki donanım,
 • Çevre aydınlatma sistemi,
 • Spor tesislerinin aydınlatma sistemleri,
 • Otomatik giriş bariyerleri,
 • Kapı zilleri, otomatları,
 • Blok aydınlatmaları,
 • Ortak alanlardaki soyunma odaları, duşlar, tuvaletler,
 • Ortak alanlardaki tüm su tesisatı,
 • Su depoları,
 • Spor salonları ve donanımları,
 • Ortak alanlardaki oturma grupları,
 • Ortak alanlarda ve bloklarda bulunan tüm mekanik ve otomatik donanım (kapılar, pencereler vs.)
 • Yönetim ofisi ve tüm müştemilatı ile donanımları,
 • Tesis dahilinde bulunan buraya yazılmamış, siteye ek olarak tesis edilebilecek tüm teknik benzer sistemlerin her türlü bakım, onarım ve işlerliğinin sağlanması,

Temizlik Hizmetleri

 • Dairelerden günlük çöp toplamalarının yapılması (daire sakinlerinin yapacağı ayrıma göre kağıt, cam, teneke, pil, gibi malzemelerin ayrı ayrı toplanması ve tasnifi ve site dışına nakli)
 • Ortak alanlarda bulunan tüm çöplerin yukarıdaki mantıkla toplanması ve tasnifi,
 • Çöp konteynırlarının ve çöp konteynır mahallinin temizliğinin yapılması,
 • Ortak mahallerde bulunan;
 • Asansörler, asansör makine daireleri,
 • Merdiven hacimleri,
 • Korkuluklar,
 • Posta kutuları,
 • Girişler,
 • Bodrum kat depo ve sığınak alanları,
 • Yağmur suyu giderleri,
 • Otoparklar,
 • Duş ve WC’ler,
 • Çocuk oyun sahaları,
 • Yürüme yolları,
 • Genel dinlenme alanları,
 • Spor alanları,
 • Havuzlar,
 • Yönetim binası ve müştemilatı,
 • Yeşil alanlar,
 • Banklar,
 • Çöp kutuları,
 • Peyzaj alanları,

Tesis dahilinde bulunan buraya yazılmamış, siteye ek olarak tesis edilebilecek tüm benzer sistemlerin en hijyenik şartlarda temizliğinin sağlanması.

Güvenlik ve Kontrol Hizmetleri

 • Sitede can ve mal güvenliğinin korunması, Site prestijinin korunması ve Siteye yönelik tehdit ve rizikoların önlenmesi,
 • Sitede mevcut güvenlik sistemlerinin işler vaziyette bulundurulması, plaka tanıma sisteminin işletilmesi, raporlanması, kayıtların saklanması,
 • Sitede giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması, otopark, spor alanları ve peyzaj alanında devriye hizmetlerinin verilmesi,
 • Teknik hacimlerde çalışan makinelerde, motorlarda, asansörde güvenlik önlemlerinin alınması, taşıma işlerinde taşınacak mahalde sabit nöbetçi ihdas edilmesi gibi güvenlik önlemlerinin alınması,
 • Siteye giriş yapan tüm iş tertipçisi, nakliyeci, yardımcı personelin giriş çıkış kayıtlarının tutulması, nezaret edilmesi ve bu kayıtlar ile ilgili tüm raporların denetim kuruluna sunulması,